BIODENN K (nowość)

 

SANIDENN (nowość)

 

Hity rynkowe

Sanidenn

 

SANIDENN TABS Tabletki (NOWOŚĆ!)
Biopreparat SANIDENN TABS przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych i sanitarnych w obiektach inwentarskich bezściółkowych oraz do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości  ... [więcej]

 

 BIOSAN KZ 2000 środek do oczyszczalni ścieków szamb bakterie do szamba oczyszczalniścieków
 
BIOSAN KZ 2000
Biopreparat BIOSAN KZ 2000 przeznaczony do  mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w oczyszczalniach, lagunach, szambach, zbiornikach gnojówki i gnojowicy, w innych obiektach i urządzeniach 
  ... [więcej]

 

 

 


 
BIOSAN-GS
Biopreparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych i sanitarnych w obiektach inwentarskich z głębokimi ściółkami ( kurniki, owczarnie stajnie ), na hałdach i wysypiskach śmieci, śmietnikach, kompostownikach oraz ... [więcej]

 

 

BIOSAN P biopreperat do kompostoeników kurników obiektów inwentarskich
 
BIOSAN-P
Biopreparat BIOSAN-P przeznaczony jest do poprawy warunków środowiskowych i sanitarno-higienicznych w obiektach inwentarskich z płytkimi stanowiskami oraz w innych obiektach jak ... [więcej]

Preparaty do szamb BIODENN K przeznaczone są do efektywnej oraz bezpiecznej obróbki nieczystości oraz ścieków. Ich skład wyróżnia się z uwagi na niezwykle wysoką koncentrację biokomponentu mikrobiologicznego. Bakterie do szamba i oczyszczalni wykorzystuje się między innymi do udrożnienia drenów, kanalizacji, podwyższenia sprawności oczyszczalni oraz przywrócenia równowagi mikrobiologicznej...[więcej] Wysoce wydajny biopreparat do utylizacji ścieków i nieczystości o szerokim spektrum działania... [więcej]
 
Probiotyki / dodatki do pasz

Biopreparaty BIOSAN

BIOSAN preparaty do poprawy warunków sanitarnych w pomieszczeniach dla zwierząt

 

Biologiczne stymulatory odporności, witalności, wzrostu oraz produkcyjności zwierząt ... [więcej]

Seria BIOSAN to biopreparaty gruntownie przebadane oraz przetestowane pod kątem swojej skuteczności oraz bezpieczeństwa przez liczne placówki naukowe oraz badawcze. Z uwagi na ich właściwości oraz skład doczekały się one licznych publikacji oraz dyskusji w ramach konferencji naukowych w Polsce i za granicą. Stosuje się je do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach dla zwierząt, a także w szambach, oczyszczalniach, czy ujęciach wody. Biopreparaty BIOSAN oparte są na starannie wyselekcjonowanych mikroorganizmach, które przy całkowitym bezpieczeństwie dla człowieka, flory i fauny oraz środowiska zapewniają założoną, bardzo wysoką skuteczność działania... [więcej]
 
SUPERPLON K

REWITAL

BIOGEN SUPERPLON antystresor dla roslin

BIOGEN REWITAL preparat do rewitalizacji środowiska glebowego roślin uprawnych

SUPERPLON K jest stymulatorem wzrostu roślin w formie cieczy do rozcieńczania wodą. Stymulator ma wpływ na plonowanie roślin. Przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych roślin rolniczych. Stymulator SUPERPLON K produkowany jest w postaci płynnej do dolistnego stosowania i podlewania roślin ... [więcej] Biopreparat REWITAL, przewidziany jest do oprysku pól, najlepiej w okresie prowadzenia upraw przedsiewnych, co umożliwia bardzo dobre wymieszanie preparatu z glebą i szybkie uruchomienie kierowanych przez biopreparat procesów mikrobiologicznych. Możliwe są także aplikacje biopreparatem realizowane w innych terminach agrotechnicznych w zależności od stanu uprawy, warunków atmosferycznych i innych uzasadnionych potrzeb producenta ... [więcej]
 

STOPSIN (Nowość !)

REMEDIANT (Nowość !)

Preparat do natychmiastowego hamowania wzrostu i rozwoju sinic ( Cyanobacterium ) w wodach jezior i innych akwenów wodnych.
Sinice to najstarsze i najprostsze bakterie wykazujące zdolność do fotosyntezy. Liczą około dwóch tysięcy gatunków. Żyją w wodach słodkich, morskich i w źródłach solankowych. Egzystują również w termach w temperaturze 70 C ( Phormidium angustissimum)  ... [więcej]
Specjalnie zestawiony kompozyt mikrobiologiczny powodujący procesy biodegradacji osadów dennych oraz uruchamiający mechanizmy biologicznego samooczyszczania wody i wymuszający poprawę jej parametrów fizykochemicznych oraz sanitarnohigienicznych.
Preparat zestawiony jest z niepatogennych oraz nie modyfikowanych genetycznie w rozumieniu regulacji ... [więcej]
 
     
 
 
     
 
 BIOBAKT Sp. z o.o. ul. Wólczańska 155   90-525 Łódź   tel. 042 / 637 04 28

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies - zapoznaj się z polityką prywatności.
Budowa stron internetowych i aktualizacja stron www:
www.intermicro.com & projektowanie logo folderów i ulotek www.myvisions.pl